Sliding Board

Sliding Board

  • Slät
  • Sidoförflyttning
  • Flexibel

Sliding Board har en mycket slät yta för att minimera friktionen vid överflyttning. På undersidan finns antihalkmaterial för att hålla glidbrädan på plats under förflyttningen. Produkten är lätt böjbar för att underlätta att applicera och ta bort produkten.
Sliding Board kan användas vid förflyttningar mellan säng, rullstol, duschstol, toalett och bilsäte. Brukaren behöver ej ha förmåga att kunna stå på sina ben när produkten används utan kan självständigt eller med assistans utföra överflyttningen i sittande.

Produktnamn Dimensioner Material Arikelnummer
Blue Motion Sliding Board 74 x 24 cm Polyeten BM-5000
Alpha Sliding Board 45 x 20 cm Polyeten PM-5024
Alpha Sliding Board 60 x 25 cm Polyeten PM-5025
Produktblad
Produktblad
  • Format: pdf,
  • Size: 354 KB
Bruksanvisning PM-5024 and PM-5025
Bruksanvisning PM-5024 and PM-5025
  • Format: pdf,
  • Size: 662 KB
Bruksanvisning
Bruksanvisning
  • Format: pdf,
  • Size: 731 KB