Ett systematiskt miljöarbete

Introduktion

Ett systematiskt sätt att arbeta med miljöledning hjälper Human Care att skydda miljön genom förebyggande åtgärder samtidigt som organisationens marknadsposition stärks.

Globalt miljöledningssystem

Human Cares globala miljöledningssystem reglerar processer och metoder som gör det möjligt för organisationen att minska sina miljöpåverkan och öka dess effektivitet. Systemet är certifierat enligt ISO14001: 2015 och innehåller kraven i europeisk och amerikansk miljölagstiftning.

Miljöpolicy

Som tillverkare av medicintekniska produkter marknadsför och säljer Human Care lösningar för förbättrad rörlighet för människor. Human Care strävar efter att vara en förebild i vår bransch och därför tar vi stor hänsyn till miljö, kvalitet och hållbarhet när vi utvecklar våra produkter. Vår största miljöpåverkan ligger inom områdena:

  • Kunskap och information – Vi designar våra produkter med hänsyn till miljön
  • Inköp och leverantörer – Vi uppmuntrar våra underleverantörer att ta hänsyn till ett miljöledningssystem
  • Transporter – Vi optimerar våra transporter för att minska utsläppen
  • Avfallshantering – Vi hanterar avfallet som förekommer inom vår verksamhet och är anslutet till FTI och rapporterar årligen förpackningar av importerade produkter
  • Energianvändning – Vi väljer energi från förnybara energikällor

Human Care strävar efter att följa gällande miljöbestämmelser och direktiv och vi arbetar kontinuerligt för att förhindra föroreningar i hela vårt EMS och genom intern kunskap om miljöanpassade material och produkter. Vi arbetar också med ständiga förbättringar för att kontinuerligt utveckla och utvärdera genomförda åtgärder och mål.

Regelverk

Human Care har etablerat processer för att säkerställa efterlevnad av skyldigheter. Vi begär alla våra leverantörer en försäkran om att de uppfyller RoHS-direktiven och REACH-förordningen.