Kunskap & utbildning för arkitekter och byggmarknaden

HJÄLP HELA VÄGEN

Som arkitekt eller byggentreprenör som är inblandad i byggandet av vårdhem eller sjukhus kanske du inte känner till taklyftar från tidigare. För att hjälpa dig med att designa och bygga din kunds anläggning kan vi tillhandahålla både vanliga installationsteckningar i de flesta större format inklusive CAD-ritningar samt specialinstallationer på begäran. Våra lösningar gör ditt liv enklare och erbjuds snabbt, enkelt och gratis.

PROJEKTASSISTENS

För att säkerställa ett lyckosamt slutresultat erbjuder Human Care assistens genom hela eller delar av ett projekt. Vi vägleder arkitekter, byggherrar och vårdgivare genom alla aspekter av specifikation, installation och användning. Human Care är behjälpliga på plats där vi genomför analys, bedömning och utvärdering för optimalt slutresultat inkluderat kostnadseffektivitet, kvalitet och säkerhet. Underlaget paketeras skriftligt i form av specifikationer, rekommendationer och ritningsunderlag till berörda parter.

RITNINGAR OCH UNDERLAG

För att på bästa sätt hjälpa arkitekter och byggmarknaden erbjuder vi kostnadsfria, skräddarsydda lösningar och ritningar över de vanligaste typerna av installationer i de vanligaste ritningsformaten.

Human Care levererar kompletta ritningar och förslag på lösningar anpassade utifrån respektive projekt. Våra ritningsunderlag kan oftast överföras till slutliga arkitektritningar vilket säkrar processen och minimerar risker för fel.

PROJEKTERING

Human Care har lång erfarenhet av projektering, planering och installering av taklyftssystem på en global marknad. Vårt sortiment av taklyftssystem erbjuder många olika installationsmöjligheter för optimerad funktion och kostnad.

Human Care erbjuder delaktighet genom hela eller delar av ett byggprojekt beroende på önskemål och behov. Produkterna är anpassade till olika miljöer, såväl sjukhus, vårdboenden och privata bostäder. De går alltid att installera med perfekt resultat.

Kontakta oss

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi till.