Lyftlösningar

För vårdgivare är risken för skador extremt hög vid manuella lyft, förflyttning och positionering av brukare. En tredjedel av alla rapporterade yrkesskador inom hälso- och sjukvården beror på tunga lyft och 7 av 10 vårdgivare anser att deras arbete är tungt.

Att låta våra produkter vara behjälpliga vid tunga lyft minimerar riskerna och minskar onödig belastning på kroppen.

Låt våra produkter göra jobbet

Vi erbjuder ett brett utbud av taklyftar, skenor, mobila lyftar, samt vår omfattande portfölj av lyftselar. Att låta våra produkter vara en del av vårdgivarens vardag minimerar riskerna med skador och fall.