Socialt ansvarstagande

Human Cares sociala ansvarsprogram

Upptäck hur vi på Human Care jobbar med hållbarhet, utanför vår egen organisations gränser genom att stödja olika välgörenheter och biståndsorganisationer.

Human Care donerar rollatorer för 1,3 miljoner till Human Bridge.

Human Care beslutade i början av 2022 att utveckla sitt program för socialt ansvarstagande till att innefatta fler bistånd och välgörenhetsorganisationer. Den första donationen till Human Bridge består av 446 rollatorer av märket Leila och inkluderar flera olika storlekar och färger. Rollatorerna är helt nya och oanvända och levereras i sina orginalförpackningar. Donationens marknadsvärde motsvarar 1 351 000 kr. De donerade rollatorerna kommer nu förvaras på Human Bridges lager i Holsbybrunn för vidare transport i diverse hjälpmedelssändningar.

Human Bridge startade 2001 och har ett utvecklat logistiknätverk där de bistår sjukhus och vårdinrättningar i utsatta områden och utvecklingsländer med medicinteknisk utrustning. Human Bridge har hittills under 2022 skickat ett 40-tal biståndssändningar varav 18 sändningar till Ukraina, 3 till Moldavien samt i övrigt till en rad destinationer i Östeuropa och Afrika.

Läs mer om Human Bridge här.

socialt ansvarstagande human care

Rapport: Socialt Ansvarstagande 2021

Ägaren till Human Care, Applied Value Group, har samlat alla sociala ansvarsaktiviteter under 2021 i en rapport kallad ”Social Impact Report 2021”. Rapporten lyfter fram flera välgörenhetsorganisationer som fått ekonomiskt stöd och andra initiativ som genomförts av Applied Value Group och dess dotterbolag. Under 2022 fortsätter den gemensamma gruppen, med kreativitet och kompetens, sitt sociala ansvarstagande för att positivt påverka vår omvärld.

  • Mer än 3,1 miljoner USD i bidrag.
  • 3 660 timmars volontärarbete.
  • 210 entreprenörer i Tanzania gynnades av olåst krediter med ett ackumulerat lånevärde på 117 000 USD

Läs hela rapporten här.

 

Hjälpmedel utan gränser: hjälp till själv-hjälp

Human Care Group stödjer välgörenhetsorganisationen Hjälpmedel utan Gränser med produkter, finansiering för transporter och kunskapsdelning.

Hjälpmedel utan Gränser är en svensk organisation som levererar donerade medicinska hjälpmedel och andra resurser till länder med större behov. Organisationen ordnar frakt och säkra resor av varor, och ser till att leverera dem till rätt personer och institutioner, där de också tillhandahåller kunskap och utbildning i hur man på korrekt och säkert sätt använder de donerade hjälpmedlen.

Den senaste donationen av rollatorer gick till vårdinstitutioner i Moçambique.

För att stödja dem och läsa mer om Hjälpmedel utan Gränser besök deras webbsida här.

 

Hand in Hand – Hållbar fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap.

Human Care Group stöder välgörenhetsorganisationen Hand in Hand som fokuserar på att hitta en hållbar väg ut ur fattigdom för kvinnor och ungdomar. Hand in Hand är verksamma i Afghanistan, Kambodja, Indien, Kenya, Namibia, Tanzania och Zimbabwe, med insamling och programstöd i Sverige och Storbritannien. Genom sitt engagemang skapar de mer än 1000 jobb om dagen, sju dagar i veckan. Det är mer än 350 000 jobb per år.

  • Ett arbete hjälper till att bryta cykeln av fattigdom och ger människor möjlighet att skapa sin egen framgång.
  • När kvinnor, som utgör mer än 90% av Hand in Hand entreprenörer, är bättre utbildade och utgör en större del av arbetskraften, förbättras ett lands BNP väsentligt, vilket påverkar hela samhället positivt.
  • I genomsnitt fem familjemedlemmar drar nytta av varje jobb som skapas med hjälp från Hand in Hand. Det resulterar att fler barn får möjlighet att gå i skolan i stället för att bidra till familjens försörjning och fler människor får mat på bordet och möjlighet att söka vård i tid.

FOKUS PÅ KVINNOR OCH UNGDOMAR

Stärka kvinnors situation. Kvinnorna Hand in Hand arbetar med står inför många utmaningar – fattigdom, bristande utbildning, könsdiskriminering. När de tar examen från Hand in Hand support är de starkare och mer självsäkra. När de börjar tjäna pengar förbättrar de sin ställning och inflytande i familjen och samhället. Att stödja kvinnor att samlas ger dem också en starkare röst och en bättre chans att hävda sina rättigheter

Stärka ungdomar. I länder där ungdomsarbetslösheten växer i alarmerande takt och där konsekvenserna av klimatförändringarna gör sig dagligen påminnande är målet med Hand in Hand arbete enkelt: Att höja statusen för egenföretagande bland unga och öppna upp vägen till framgång genom hållbart och konkurrenskraftigt företagande.

Som en av grundarna, Percy Barnevik, uttrycker det: ”Vår modell, hjälp till självhjälp, sätter människors öden i deras egna händer. Vi tränar dem, vi stödjer dem, men de bestämmer själva sin framtid ”.

För oss på Human Care Group stämmer detta väl överens med vårt eget motto: Your life. Your way.

För att läsa mer om Hand i Hand och stödja deras arbete, besök deras webbsida här.

Suicide Zero – för ett samhälle utan självmord.

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Nära 1 600 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan räddas. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa arbetar Suicide Zero för att öka kunskapen hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten.  Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden, medlemsstyrd ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. De arbetar mot en nollvision för självmord i Sverige genom att bilda opinion och påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.
För att läsa mer om Suicide Zero, och stödja deras arbete, besök deras webbsida här.