Kvalitet & regelverk

Introduktion

Våra produkters säkerhet och funktionalitet är av största vikt. Lika viktigt är att leverera en unik kundupplevelse. Human Care säkerställer framgång genom att följa ett effektivt kvalitetsstyrningssystem baserat på ständig förbättring, regelefterlevnad och kundtillfredställese.

Globalt kvalitetsledningssystem

Human Care´s globala kvalitetsledningssystem reglerar alla processer inom Human Care-familjen som hanterar Human Care produkter, lokaler och anställda. Systemet är certifierat enligt ISO13485: 2016 och uppfyller kraven i 21 CFR Part 820.

Kvalitetspolicy

För Human Care är säkerhet, kvalite och användarvänlighet avgörande. Vi strävar ständigt efter att bibehålla och förbättra kvaliteten i alla våra produkter . I varje detalj, i varje aspekt, levererar våra produkter vad de lovar.

Human Care skall alltid uppfylla kundernas och myndigheternas krav, behov och förväntningar och med ett stort kundfokus leverera produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi uppnår detta genom anställdas professionalism och engagemang, fortlöpande kvalitetsutbildning, väldesignade kvalitetssystem och kontinuerlig, proaktiv förbättring.

Regelverk

Human Care har etablerat processer för att ge svar på regulatoriska krav och aktiviteter, under produkternas hela livscykel. Vi följer de regelverk som är uppsatta för medicintekniska produkter, i de marknader vi lanserar våra produkter.