Human Care’s fokus på hållbarhet.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig faktor inom Human Care när vi fastställer strategier, implementerar aktiviteter och bedriver vår verksamhet. Att fokusera på att möta de nuvarande behoven utan att kompromissa med kommande generationers behov är en komplex process och tar tid och hårt arbete. Vi välkomnar denna utmaning eftersom den driver vår kreativitet och problemlösning och gör det möjligt för oss att utvecklas. För oss är hållbarhet mer än bara att minska mängden avfall och utsläpp – det är att se till att vi lämnar världen på en bättre plats än vi hittade den. Vårt hållbarhetsarbete inkluderar också hur vi interagerar med våra intressenter, att bedriva ett kvalitetsarbete där produkterna håller i många år samt tar ett socialt ansvarstagande i den värld vi lever i. Vårt arbete är uppdelat i nedanstående områden:

Uppförandekod

Human Care Groups uppförandekod ger vägledning om hur våra affärsprinciper och värderingar ska omsättas i praktiken. Det fungerar som en etisk kompass som ska följas av all personal inom koncernen, oavsett arbetsplats och funktion.

Uppförandekod

Miljö

Human Care Group följer gällande miljöbestämmelser och direktiv och vi arbetar kontinuerligt för att förhindra föroreningar genom vårt miljöledningssystem

Miljö

Kvalitet & Regelverk

Flera system och processer finns på plats för att säkerställa att vi levererar säkra och funktionella produkter och uppfyller våra kunders och myndigheters krav. Genom vårt globala kvalitetshanteringssystem reglerar vi alla processer i företaget som hanterar våra produkter och personalprocessen.

Kvalitet och regelverk

Socialt ansvarstagande

Läs mer om hur vi tar ansvar, även utanför vår egen organisations gränser, genom att stödja olika välgörenhetsorganisationer.

Socialt ansvarstagande