Alpha Turning Disc

Alpha Turning Disc

  • Hållbar
  • Lätt att vrida
  • Handtag

Alpha Turning Disc unterlättar förflyttningar mellan säng och stol/rullstol for brukare som kan stå upp men behöver stöd i vridningsmomentet. Ytan mot brukare och golv har hög friktion och mellan glidskivorna är friktionen låg vilket medför att vridningsmomentet blir en jämn rörelse. Vridplattan används med fördel tillsammans med Support Belt, FootStool, Stand-Up Support Magic och Legbelt.

Produktnamn Dimensioner Material Artikelnummer
Alpha Turning Disc 40 cm diameter ABS-belagt plastmaterial, latexfri PM-5080
Produktblad
Produktblad
  • Format: pdf,
  • Size: 339 KB
Bruksanvisning
Bruksanvisning
  • Format: pdf,
  • Size: 694 KB