Lyftselar

Vi har nyligen uppdaterat namnen på våra selar till de engelska produktnamnen . Om du inte vet det engelska namnet, har vi skapat en  förteckning över de svenska namnen och dess engelska motsvarighet:

Översikt av de gamla svenska namnen och dess nya engelska namn.pdf

För att välja rätt storlek på lyftselen kan brukarmanual och utprovningsprotokoll användas. I lyftselens brukarmanual finns mått och ritning på lyftselen. I utprovningsprotokollet finns mått och hur du mäter på brukaren. Dessa finns under dokumentfliken på samtliga lyftselar.