Den säkra rollatorn

Rapport: Den säkra rollatorn

Rollatorn är ett av Sveriges vanligaste hjälpmedel. För många invånare ett ovärderligt hjälpmedel för att behålla sin självständighet och tryggt kunna förflytta sig i samhället.

Varje år sker ett stort antal olyckor med rollatorer involverade, där kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Bland de vanligaste orsakerna är kanter och ojämna underlag. Det är därför av stor betydelse att rollatorn är stabil för att fallolyckor ska undvikas och att användaren ska kunna lita på sitt hjälpmedel. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv  borde detta vara en högprioritet då kostnaderna för fallolyckor uppgår till miljardbelopp varje år.

På senare år har ett antal upphandlingar av rollatorer genomförts, där upphandlare i utvärderingen kommit fram till helt olika slutsatser avseende vad som utmärker en lämplig och säker rullator. En rollator bedömdes som ”farlig” och diskvalificerades i en upphandling men godkändes och vann en annan upphandling.

Det är väl känt sedan tidigare att det råder ojämlik tillgång till hjälpmedel som rollatorer och olika villkor gäller för brukarna runt om i landet, till exempel vad gäller avgifter. Men det är inte lika känt att krav och utvärdering vid upphandling av själva rollatorn som brukarna sedan tilldelas skiljer sig åt mellan regionerna i Sverige.

 

Läs den fullständiga rapporten här