Sängar och britsar från Kenmak

Sängar och britsar från Kenmak

Genom vårt dotterbolag Kenmak erbjuder vi ett brett utbud av vårdsängar såsom intensivvårdssängar, sjukhussängar, långtidsvårds sängar samt vagnar och britsar. Produkterna erbjuder en säker och bekväm upplevelse för klienten och har utformats för att möta förändrade vårdbehov. De ger också ett ergonomiskt sätt att utföra vårdsysslor för vårdgivaren. För mer information om Kenmaks sängar och bårar, besök deras hemsida.

Kenmak webbsida