PTS (Patientförflyttningssystem)

PTS (Patientförflyttningssystem)

Att flytta en patient kan vara utmanande och osäkert, särskilt när man arbetar med tyngre patienter. Våra H-250 och I-400 stolar kan utrustas med vårt unika patientförflyttningssystem (PTS).

Vårt patientförflyttningssystem fungerar med de flesta sängar och bårar och möjliggör att en ensam vårdgivare kan förflytta en patient från exempelvis säng till vår transportstol.

Product Name Primary Use Article Number
PTS kit H-250 Hemvård b2004e
PTS kit I-400 Hemvård b2001c
PTS kit I-400 Sjukhus b2011a
PTS kit I-700 Sjukhus b2013a
Produktblad
Produktblad
  • Format: pdf,
  • Size: 298 KB