Evacuation Sheet

Evacuation Sheet

  • Brandsäker
  • Räddningssituation
  • Låg friktion

Evacuation Sheet används i sängar, under madrassen, för brukare som är permanent sängliggande och kommer vara svåra att evakuera vid en nödsituation. Vid en sådan situation används spännbanden för att säkra brukaren till madrassen och genom att hålla i de stora handtag i de övre eller nedre ändarna och i mitten av de båda sidorna dras madrassen ut ur sängen över golvet till en säker zon. I en räddningssituation kan produkten mycket enkelt och säkert dras över golv, kakel, mattor, nerför trappor och ut ur det farliga området av en enda person. Godkänd enligt DIN1865, Patienthanteringsutrustning för räddningstjänster / ambulanser.

Video

Evacuation Sheet Video Cover Image

Se demonstration av denna Petermann produkt

Se demonstration av denna Petermann produkt

Se video
Produktnamn Dimensioner Material Artikelnummer
Evacuation Sheet 80 x 200 cm PVC-belagd polyesterväv, med ventilationsöppningar, latexfri PM-EVA- 7053-H
Produktblad
Produktblad
  • Format: pdf,
  • Size: 524 KB
Bruksanvisning
Bruksanvisning
  • Format: pdf,
  • Size: 1 MB