Bambino

Bambino

Den bekväma och kostnadseffektiva sängen Bambino, utrustad med 4 motorer, lämpar sig mycket väl för slutenvården, och för att främja ett snabbt tillfrisknande för individer i åldersintervallet 3 till 18 år. Dess moderna styrmöjligheter och flertalet funktioner gör detta till en attraktiv säng för vården då den kan användas till ett flertal patientgrupper.

Sjukhussängar för barn och ungdomar måste idag möta kraven av flertalet patienter och vårdavdelningar, vilket kan leda till att ett flertal sängar måste köpas in. I sängen Bambino har vi samlat en rad funktioner som gör sängen lämplig för ett stort antal behov. På så sätt kan man hålla investeringskostnaderna för sängar på en låg nivå. Bambino är en flexibel och säker säng som lätt kan anpassas. Den är bland annat utrustad med ett flertal kontrollalternativ, ett utbyggt säkerhetssystem, dubbelhjul med centrallåsning och genomtänkta säkerhetsgrindar. Det finns dessutom ett antal tillbehör för ytterligare anpassning.

Sängen erbjuder ett flertal positioner som regleras elektriskt såsom höjd, ryggstöd, benstöd, trendelenburg, och omvänd trendelenburg. Sängen har även elektrisk och manuell HLR funktion. Vidare har den en elektrisk sängförlängning med upp till 30 cm. Bambino stödjer vårdpersonalens arbete genom att den är ergonomiskt utformad och enkel att använda. Designen av sängen underlättar också rengöring vilket är viktigt sett ur de hygienkrav som ställs inom verksamheterna.

 

Namn Artikelnummer
Bambino Bambino
Produktblad
Produktblad
  • Format: pdf,
  • Size: 1 MB
Bruksanvisning
Bruksanvisning
  • Format: pdf,
  • Size: 780 KB