Alpha Footstool och Alpha Footstool Cover

Alpha Footstool

  • Ger stöd
  • Minskar tryck
  • Halkfri

Alpha Fotstooll ger en stabil stödyta för fötterna, underlättar en högre knäposition och minskar trycket under låren vid sittande. Den används också för att överbrygga höjdskillnader. I synnerhet kortar brukare kan behöva detta stöd under överflyttningar och toalettbesök, så att säker mobilisering är möjlig för brukaren och vårdgivaren. Fotpallen har halksäkra egenskaper under belastning och kan lätt flyttas till önskat läge när den inte är under belastning. Den kan användas på egen hand eller i kombination med Alpha Turning Disc och våra glidskivor.

Produktnamn Dimensioner (LxBxH) Material Artikelnummer
Alpha Footstool 32 x 38 x 10 cm Polyethylen, latexfri PM-8090
Alpha Footstool Cover 32 x 38 x 10 cm Polyamide, latexrfri PM-8091
Produktblad
Produktblad
  • Format: pdf,
  • Size: 502 KB
Bruksanvisning
Bruksanvisning
  • Format: pdf,
  • Size: 742 KB