Published: 26/5/2021 Företagsnyheter

Human Care uppfyller kraven för Medical Device Regulation (MDR) – Regulation 2017/745

Idag, den 26 maj 2021, firar vi förordning 2017/745 (MDR) och välkomnar de positiva förändringar som denna förordning kommer att innebära för vår bransch. För oss på Human Care slutade en spännande och givande resa med glädje och tillfredsställelse när vår nya MDR-försäkran om överensstämmelse undertecknades, och med fullständigt förtroende för det arbete som utförts på vägen. Human Cares produkter uppfyller MDR och motsvarande har Human Cares kvalitetssystem uppdaterats för att uppfylla MDR-kraven.

Distributörer av Human Care kan ladda ner en pdf-kopia av försäkran om överensstämmelse på företagets webbplats, Partner Portal. Vi välkomnar distributörer och kunder att kontakta kvalitetsavdelningen för rådgivning relaterade till MDR och / eller försäkran om överensstämmelse.

quality@humancaregroup.com